מסחרי ותאגידי

מסחר ותאגידי

אנו מעניקים ללקוחותינו מעטפת כוללת של שירותים משפטיים בכלל ההיבטים המסחריים והתאגידיים של פעילותם, ומשמשים עבורם כיועצים משפטיים חיצוניים.

אנחנו מסייעים ללקוחותינו בכלל צרכיהם המשפטיים בפעילותם היומיומית – מההקמה ועד אקזיט – לרבות רישום חברות בכל העולם, הסכמי מייסדים ובעלי מניות, הסכמי העסקה, אופציות והטבות עובדים, הסכמים מסחריים, ציות וממשל תאגידי.